fbpx

Reparatie en schade:

Ondanks de goede zorg en het preventief onderhoud, kan zich tijdens de reis een mechanisch defect aan het voertuig voordoen. Reparaties mogen in dergelijke gevallen slechts worden uitgevoerd door een specialist. Bij reparaties evenals ook bij schade, is de huurder altijd verplicht zich vooraf met de verhuurder in verbinding te stellen en zich te houden aan het door de verhuurder gegeven advies. Verhuurder zal zorg dragen voor een advies over de juiste afwikkeling of begeleiding van de reparaties. Reparaties aan zowel ex- als interieur van het voertuig dienen door ter zake vakkundige personen te geschieden. Niet noodzakelijke reparaties zijn voor rekening van de huurder. De door de huurder gemaakte reparatiekosten worden na overleg van de gespecificeerde reparatienota(s) (op naam van de verhuurder) en na inlevering van de vervangen onderdelen vergoed. De verhuurder heeft het voertuig verzekerd voor pechhulp in binnen en buitenland bij de ANWB met eventuele repatriëring. Deze verzekering is ondergebracht bij de ANWB, zodat bij defecten, waarbij het voertuig niet meer rijdbaar is, voor repatriëring kan worden gezorgd. In dergelijke omstandigheden dient de huurder niet alleen de verhuurder te bellen:

LaroRent: (0031) 74-7110350 (overdag bereikbaar van 7:30 uur tot 16:30 uur) of buiten kantooruren (0031) 641322851

maar ook de ANWB alarmcentrale: (+31(0)70-3141414 dag en nacht bereikbaar). 

Bij schade s.v.p. contact opnemen met:

LaroRent (zie nummer boven) en met:

De Alarmlijn (+31) 030 256 77 7

Bij de reisdocumenten is een Europees schade formulier aanwezig waarop een eventuele schade als ook de gegevens van de tegenpartij gemeld dienen te worden. Dit formulier dient bij aankomst bij de verhuurder ingeleverd te worden.

Gebruik van het voertuig:

De huurder dient het voertuig, zoals een goede huisvader het betaamt te behandelen en te verzorgen.  In onze voertuigen geldt een rookverbod. Indien blijkt dat er toch gerookt is in het voertuig worden de schoonmaakkosten (chemische reiniging) verhaald op de huurder. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hij zelf of ieder andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst, te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot het besturen vereist is. De huurder is verplicht regelmatig het olie en koelwaterpeil evenals de bandenspanning te controleren. Ook dient de huurder de aanbevolen snelheid van 100 km/uur zoveel mogelijk als maximum te hanteren. De huurder dient de bedrijfstemperatuur van de motor goed in de gaten te houden en zo nodig tijdig maatregelen te nemen deze niet te hoog op te laten lopen. Tevens dient de huurder zich te houden aan de schriftelijke instructies, welke bij de autodocumenten zijn gevoegd. Huurder is gehouden het voertuig in goede staat te houden en bij de verhuurder terug te bezorgen. Bij schade aan ons voertuig door gebruik niet volgens deze voorwaarden kunnen wij (een deel van) de borg inhouden.

Huisdieren:

Huisdieren zijn toegestaan, mits dit niet merkbaar is voor een volgende huurder, dus geen geurtjes, haren of schades aan ons voertuig.

Aantal personen:

Het is niet toegestaan zich met meer personen met het voertuig te verplaatsen dan bij het type wettelijk toegestane maximum aantal (= aangegeven zitplaatsen). Het totale gewicht mag na belading niet meer dan de op het kentekenbewijs vermelde totaal toegestane maximale massa (bijv. 3500kg bedragen), dit mede in verband met rijbewijs B (tot 3500kg) of C (>3500kg).  Verhuurder is niet aansprakelijk voor letsel voortvloeiend uit het ontbreken van de gordels of het niet gebruiken daarvan.

Instructie:

Bij vertrek of vooraf op afspraak krijgt de huurder een toelichting op de werking en het gebruik van het voertuig en de daarin aanwezige apparatuur en accessoires te zien. Indien er nog vragen zijn met betrekking tot de werking en het gebruik, dient de huurder deze nog voor vertrek te stellen.

Youngtimer:

De meeste van onze Land Rovers zijn al minimaal 15 jaar oud. Verwacht dan ook geen nieuwe auto. Een oudere Land Rover kan tochten, lekken en rammelen en kan ouderdoms- en Land Rover gerelateerde mankementjes hebben.
Ook hebben onze auto's mogelijk beschadigingen, krasjes en deuken. Dit heeft als belangrijk voordeel dat het in de meeste gevallen geen gevolgen zal hebben voor uw borg als u een keer een klein extra krasje veroorzaakt door het rijden over dat leuke bospaadje. Natuurlijk zijn we wel zuinig op onze auto's en hopen we dat u er zo voorzichtig mogelijk mee omgaat.
Onze auto's zijn echter optimaal onderhouden en worden technisch in een zo goed mogelijke staat gehouden. Onze auto's rijden gemiddeld rond de 40.000 km per jaar, in 2018 zijn er door onze Land Rover Defenders ruim 450.000 kilometers afgelegd, hierbij hadden we 3 pechgevallen waarvan er 2 helaas niet ter plekke gerepareerd konden worden. Dus maar één echt pechgeval waarmee de reis niet kan worden voortgezet per 225.000 km. De kans op pech is dus heel erg klein, dit redden de huidige moderne auto's niet meer!

 

 

LaroRent is onderdeel van One-Ten Land Rovers